За Ice Trackr

Ice Trackr претставува интегрален систем кој овозможува следење, мониторинг и сигурност на возила и планирање на нивните движења (рутирање), на многу едноставен начин. Нуди можности за извршување на секојдневни работни задачи на нов и пософистициран начин, кој овозможува заштеда на пари и време.

Најголем дел од податоците се добиваат од самиот уред за телеметрика кој е монтиран во возилото.

Mожат непречено да се следат следните параметри:

  • Непрекинато наблудување на реална позиција на возилото.
  • Дополнителни информации – Изминати километри, Време на возење, Состојба на резервоар, просечна потрошувачка на гориво и др.
  • Можност за групирање на возила и разни релации на возила со корисници.
  • Историја која се зачувува една година

Имаш прашања?

Ако имаш прашања поврзани со IceTrackr, пополни ја контакт формата. Нашиот тим ги прегледува сите пораки и ќе одговори брзо.

Трифун Хаџијанев бр. 12/3-17,
1000 Скопје, Македонија
contact@icelabs.mk
Телефон: 078 33 60 32